Otizm

Otizm
Otizm

OTİZM NEDİR?
Otizm; kesin olarak nedeni anlaşılamayan, ancak genetik temelli olduğuna dair bulguların mevcut olduğu önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizm belirtileri bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde ortaya çıkarken, bazı çocuklarda ise normal giden gelişim sürecinde gerileme veya aksaklıklarla ortaya çıkar. Otizm şüphesi çocuğun konuşmasının gecikmesi veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile kendini belli eder. Genellikle ilk 3 yılda ortaya çıkar ve erkek çocuklarda daha sık görülür. Ömür boyu devam eder, etkileri ve belirtileri her insanda farklıdır.

OTİZM BELİRTİLERİ
İlk aylar için otizmli bebek diğer bebeklerden farksızdır. Fakat bebek büyümeye başladıkça otizm belirtileri de meydana çıkar. Bebeğin gelişimi aksayarak ilerler ya da gelişim normal düzeyde ilerlerken birden gerilemeye başlayabilir. Bebeğin ailesini tanıması, göz kontağı kurması, seslenildiğinde kulak vermesi, ilgisiz kalmaması beklenir fakat otizmli olan bebek bu durumlara tepkisiz kalır. Otizmin genel belirtileri; kendi etrafında dönme, sallanma, oyuncaklarla ve yaşıtlarıyla oynama becerilerinin olmaması, başkalarıyla göz teması kurmaması, ismi söylendiğinde bakmaması, konuşurken kelimeleri tekrarlaması, herhangi bir nesneyi işaret edememesi, değişikliklere aşırı tepki vermesi gibi hareketlerdir.

OTİZM TEDAVİSİ
Yaşam boyu süren otizmin ve belirtilerinin iyileştirilmesi için belli bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavide amaç otizmli kişinin bireysel ve sosyal yeteneklerinin farkına varılıp geliştirilmesidir. Otizm tedavisinin başarısı, büyük oranda erken tanı ile doğrudan ilişkilidir. Otizm her bireyde farklı bulgulara ve davranışlara yol açar. Bu yüzden tedavi, kişiye özel olarak düzenlenir.

Tedaviye yönelik konuşma terapisi, fizyoterapi ve kişiye özel güçlendirilmiş hareket ortezleri sayesinde motor becerilerinde gelişme sağlarken, iletişimsel ve davranışsal açıdan daha sosyal hale gelebilirler. Otizmli insanlar özel eğitimler ve uygulamalar sayesinde çok başarılı olabilmektedirler. Çocuğunuza daha fazla işlevsel yetenek kazandırmak için üretilen özel ortezlerimizin aktif bir terapi programı ile birlikte kullanılması, kullanıcının yaşam kalitesi üzerinde güçlü ve olumlu etkilere sahip olmasına ve durumuna göre mümkün olduğunca normal bir yaşam sürmesine yardımcı olur.

Ortezlerimizde; stratejik güçlendirmeler ve biyomekanik paneller kullanılır. Bu paneller postüral hızalanmaya yardımcı olur ve nöro-duyusal sistemi uyararak kasları gelişmiş ton, güç ve performansla çalışması için eğitir. Böylece kişi kendini daha bağımsız ve güvende hisseder.

DM Orthotics, nörolojik rahatsızlıkların iyileştirilmesinde kullanılabilecek geniş bir ürün yelpazesi geliştirmiştir. Her ürün, işlevi en üst düzeye çıkarmak ve semptomların etkilerini azaltmak için kişinin ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre kişiye özel olarak üretilir. Günlük kıyafetlerin altına giyilir, rahattır ve hareket özgürlüğü sağlar.


https://www.obapanelws1.com/hangar/cms/nismedikal.com

2019 - 2023 © Tüm hakları saklıdır. | Niş Medikal
web tasarım ve yazılım : intekart