Üriner Sfinkter Protezi

Artifisyel Üriner Sfinkter AMS 800 Protezi

Artifisyel Üriner Sfinkter AMS 800 Protezi

AMS 800™ : İnkontinans Tedavisinde Altın Standart! AMS 800™ Üriner Kontrol Sistemi, piyasadaki tek Artifisyel Üriner Sfinkterdir. Üriner İnkontinans’ın etkin tedavisinde tüm dünyada hekimler 100.000’nin üzerinde AMS 800™ uygulamıştır. Orta seviyeden şiddetli seviyeye kadar tüm SUİ vakalarında AMS 800™, güvenliği ve etkinliği ile lider bir cerrahi tedavi seçeneğidir.

 

AMS 800™, erkek üriner inkontinans tedavisinde tek veya çift tıkama kafı kullanarak etkili sonuçlar sağlar. Yapılan çalışmalar; AMS 800™ kullanan hastalarda %90 oranında memnuniyetsağlandığını ayrıca hastaların %96’sının AMS 800™’ü bir arkadaşına tavsiye ettiğini göstermiştir.

Sadece tek insizyon gerektiren cerrahi prosedür ile ortalama 35 dakikada implante edilen AMS 800™ minimal invaziv bir tedavi seçeneğidir.

Sıvı basıncı ile çalışan kapalı bir sistem olan AMS 800™, dış yüzeyi antibiyotik emdirilmiş(InhibiZone®) silikon elastomer üç parçadan oluşmaktadır;